Try our conversational search powered by Generative AI!

Johan Sellberg Sellberg

Johan Sellberg Sellberg

 Alias: Johan Sellberg Sellberg
 Company: AFA Sjukförsäkring AB
 Location: Sweden
 Blog: User hasn't created blog yet.
 About me: 20150612: Vidarebefordrat nedan till Johan, signa som MLA kund? /Malin Description: Vi har en del episerver licenser via en partner.. Dock har vi all utveckling internt och partner kopplingen är bara genom en gammal konsult som jobbade här tidigare. Detta läge känna inte helt ok. Jag undrar lite över möjligheten att vi kan ta över det ansvaret själva. Behöver vi registera oss som partner då eller finns det andra möjligheter att ta över den licensdelen?

CRP Information

Level: Citizen
Total contribution points: 96 (gain 279 points more to level up)

Score Distribution

No data to display.