Formulär - hur mycket text i textarea

Vote:
 
Är det någon som vet hur mycket text EpiServer klarar av att spara i sin databas om man gör ett formulär med en textarea?
#11229
Mar 03, 2005 14:15
Vote:
 
Inte kontrollerat men jag antar att det sparas som databastypen ntext, som är en blob-datatyp. I SQL Server 2000 lagrar dessa maximum 2GB data, eftersom ntext använder 2 byte per tecken så blir det drygt en miljard tecken. Från BOL: ntext Variable-length Unicode data with a maximum length of 230 - 1 (1,073,741,823) characters. Storage size, in bytes, is two times the number of characters entered. /lp
#11586
Mar 04, 2005 9:05
Vote:
 
Jag kollade upp och vad jag fattar så sparas det i tblFormProperty.Value som är av typen nvarchar(2000) och alltså klarar max 2000 tecken. Provade att lägga in en textsnutt på 3000 tecken men det sparas bara 2000. Det finns i tabellen tblFormProperty även en kolumn LongValue av typen ntext, om den användes skulle det bli enl det jag skickade tidigare. Någon som vet när/om denna kolumn används? (Testat under EPiServer 4.31)
#11587
Mar 04, 2005 9:35
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.