Instalasjonsproblemer SQL - Episerver

Vote:
 
Hei Jeg har bestilt Episerver og forsøker å installere denne men nå står jeg fast. INgen kontakt med SQL Jeg har installert episerver manager 1.1 og MSDN SQL server 2000 SP 4 Jeg har også installert dotNET framework v 1.1 og servicepack 1 og ekstra security fix. Problemet er at Episerver ser ut til å ikke finne eller ha tilgang til SQL serveren. Jeg kommer så langt i installasjonen at jeg ser at databasen: dbMyEPiServer.mdf og filen dbMyEPiServer_log.LDF blir laget i katalogen: C:\EPISQL4MSSQL$EPI4\Data Der SQL er installert. Installasjonsprogrammer stopper deretter opp for å si at Den IKKE FINNER SQL SERVER eller at det ikke er tilgang Problemet er at jeg vet ikke om jeg må gi mere tilgang til Episerver fra SQL. Så vidt jeg kan se er det ingen grensesnitt mot bruker på MSDN SQL 2000 server som følger med. Er det noen som har tips her? Hvordan starte grensesnitt for SQL for å gi tilgang til EPIServer, eller er det noe annet som er feil ?? Vidar Martinsen vidar.martinsen@ft.dep.no
#11259
Jul 05, 2005 13:20
Vote:
 
Kör du XP med Servicepack 2? I XP Pro SP2 ingår en utökad säkerhetspolicy. Det ger bland annat den oönskade effekten att MS SQL Server/MSDE inte längre tillåts att kommunicera via TCP/IP, vilket är nödvändigt vid installationen av EpiServer. För att åtgärda detta: •Öppna ”Nätverksprogram för SQL Server”: Välj Start-kör-svrnetcn.exe. Kontrollera att TCP/IP finns med som ett aktiverat protokoll samt (under ”egenskaper”) att port 1433 är vald. •Öppna också ”Nätverksprogram för SQL Server-klient”: Välj Start-kör-cliconfg.exe. Kontrollera att TCP/IP finns med som ett aktiverat protokoll samt (under ”egenskaper”) att port 1433 är vald. Hoppas det hjälper..
#11628
Jul 05, 2005 14:00
Vote:
 
Hei Takk for hjelpen Jeg kom litt videre med ikke helt igjennom instalasjonen. Nå stopper det opp fordi jeg ikke har satt trusted connection til både SQL og WIndows. (Den er visst kun til Windows) Jeg har ikke Enteprice manager for SQL og må bruke command line. Hvis du har tips her også er jeg takknemmelig for det. Vidar Martinsen
#11629
Jul 05, 2005 15:03
Vote:
 
Hej Jag har också problem med episerver 4.4 eller 4.3 att installeras på en xp maskin med sp2 och sql 2000. Har kontrollerat ovanstående. Behöver hjälp omgående.
#11630
Sep 13, 2006 14:29
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.