Möjlighet att dölja flikarna Office-tillägg m.m.

Vote:
 
Då vi inte använder funktionen att publicera från Microsoft Word m.m. så skulle det vara bra om det var möjligt att dölja de flikarna för redaktörerna, då vi får väldigt många frågor kring det. Är det möjligt?
#11324
Jun 07, 2006 15:47
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.