Try our conversational search powered by Generative AI!

Versionslista

Vote:
 
En Versionslista kan bli hur lång som helst. Kan jag sätta "max antal Versioner" som ska sparas på varje dokument? eller.......... Jag har x antal sidor där Versionslistaorna ligger på ca 100 st per sida, finns det ett enkelt sett att radera ner samtliga till ca 10 st?
#11360
Feb 17, 2007 0:35
Vote:
 
Det finns en inställning för detta som gäller hela webbplatsen. Alltså hur många versioner som ska lagras på alla sidor i webbplatsen. Det görs i Adminläge - Fliken Konfig - Systeminställningar. På fliken Redigera kan du ange ett värde för "Max antal versioner per sida". Läs gärna mer i Adminhandboken, http://www.episerver.se/sv/EPiServer/Upplev_EPiServer/Dokumentation/Administratorshandbocker/
#11734
Mar 28, 2007 15:22
Vote:
 

Jag har en relaterad fråga. Om jag idag ändrar max antal versioner till t.ex. 20 från att ha varit 0, vad händer då med de gamla versionerna kopplade till de olika sidorna? På vissa sidor ligger t.ex. 30 versioner i versionlistan. Försvinner de eller ligger de kvar? Om de försvinner vill jag informera redaktörerna innan jag gör ändringen...

#19556
Apr 16, 2008 16:14
Vote:
 

Hej,

De ligger kvar tills du sparar om den sidan. Om man vill ta bort gamla versioner så finns det ett schemalagd jobb byggd för EPiServer CMS 4 på codesamples som man kan ladda ner och köra.

http://www.episerverworld.com/Download/Code-Samples/Productivity/Remove-old-versions-job/

--Per

#19584
Apr 18, 2008 16:22
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.