Arkivering av gamla sidor

Vote:
 

Vi har verksamheter, främst labverksamheter, som är ackrediterade, vilket bl.a. innebär att all publicerad information måste vara spårbar bakåt i tiden. Detta har vi löst genom att inte ha någon begränsing på versionslistan. Tidigare, innan vi använde EPiServer, var sidorna statiska html-dokument som vi med jämna mellanrum brände ned på cd för arkivering.

Nu är vi igång med att ta fram en ny extern webbplats i EPiSever CMS 5 och har nu några frågetecken kring detta. Dels funderar vi på hur vi ska kunna arkivera den gamla informationen på bästa sätt, det som nu ligger i EPi 4.62b. Vi har försökt att exportera ut informationen som html, men har inte lyckats något vidare. Det går att exportera, men vi lyckas sedan inte att surfa och titta på informationen. Hur ser denna exportfunktion ut i EPi 5? Det vore jättebra om man kunde exportera ut de sidor som hör till labverksamheterna till hml-sidor för att sedan bränna ned dem på cd-skivor där man sedan kan surfa och titta på den.

#30163
Jun 03, 2009 13:51
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.