Try our conversational search powered by Generative AI!

EPiServer Användarträffar Sverige 2011 - in Swedish

Vote:
 

Användarträffarna under våren 2011 i Malmö, Göteborg och Stockholm var en av agendapunkterna Hotspots

Syftet med Hotspots var att facilicera nätverkande och erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Vi ifrån EPiServer hjälpte till att få igång två diskussionsgrupper där deltagarna diskuterade i bikupor om fem-sex deltagare i varje bikupa. En diskussionsgrupp diskuterade "Erbjuder du hamburgare till vegetarianer" och en grupp diskuterade "Mäter du för mätandets skull?"

I följande trådar kan du ta del av de många kloga tankar och funderingar som framkom i diskussionsgruppernas bikupor.

 

Fortsätt gärna diskussionen med egna kommentarer.

För att kommentera behöver du vara inloggad. Login skapar du på EPiServer Worlds registrerings sida. EPiServer World är vår community för användare av EPiServers produkter. Här finner du mestadels tekniskt orienterad information riktad till administatörer och utvecklare.

Arbete pågår med att utöka innehållet även för redaktörer, skribenter och liknande rollinnehavare.

#50820
May 13, 2011 8:36
Vote:
 

1. Är personalisering okej? Var går gränsen för den personliga integriteten?

 • Det ger möjligheter och förenklar för besökaren.
 • Vad väljer vi bort för besökaren? Man måste få en valmöjlighet att välja annat innehåll.
 • Det är okej.
 • Var gränsen går beror på om man t ex är med i kundklubb eller inte. Gränsen går vid publicering av namnsdag, födelsedag - risk att tappa seriositet. IP nummer.
 • Det är okej så länge kundnyttan är styrande
 • Det är okej om man tydligt informerar om det.
 • Personen ska göra ett aktivit val
 • Vad kan man utläsa ur en IP-adress? Inte mogna mentalt för direktkontakt. Skillnad på extern webb och intranät.
 • Vill du ha en personaliserd starsida? -> börja med en minienkät.
 • Vad är budskapet  tillbaka? Kan vara det som avgör om man tycker det är ok med personalisering.
 • Det är okej om det är på mina villkor, och om det blir enklare och snabbare - spar tid. Ihågkommen sedan tidigare är bra.
 • Fel position. Ej okej att profilera utan att svara. Facebook skickar julklappstips inte okej. Språk-personalisering ok.
 • Personalisering: Inte vara störande. Finkänslighet. Fel produkter, position vid profilering.
 • Svårt att dra gränser, vi vet egentligen inte så mycket om all information som "samlas in". Man borde kunna välja att inte bli personaliserad. Vet inte hur lagom ser ut kring detta.
 • Ja det är ok. Inte ok när det uppfattas som påtvingat. Det bästa vore om användaren själv kan välja om den vill ha all personaliserad information eller ej.
 • Vid kundnytta ok och säker ofta uppskattat , men man får inte inkräkta för mycket på privatlivet. Risk att en person känner sig övervakat/iakttagen.
 • Vi tycker att det är ok. Men det är inte bara ett etiskt problem utan lika myckett praktiskt - irriterande att bli "feldefinierad" och få fel info. missbruk ser vi som ett stort hot. Vi är dock helt emot att man blir exponerad i olika sammanhang utan ens medgivande, t ex single i FB dyker upp som singelbild.
 • Paralleller till handeln och kundkort. När har man gått för långt t ex: "Nu har du köpt mycket godis - här får du rabatt på frukt istället." Ska inte vara för "tydligt" att man blir övervakad.
 • Registrerinig av uppgifter. Diskutabelt Facebook -> uppgifterna som används har inte redovisats i det sammanhanget -> när man inloggad (kundkort)
 • Ja det är okej. Gränsen går kanske när uppgifter hämtas från en profil (t ex via FB eller en medlemsregistrering) och används i andra sammanhang för marknadsföring/kundköp.

2A. Vad är dina erfarenheter av att ha jobbat med personalisering på er sajt?

 • Ingen personalisering ännu men vi alla är intresserade av att få in de på webben
 • Personaliserat nyhetsbrev.
 • Olika LS beroende  på om man gillar eller ej.
 • Mina sidor Skånetrafiken
 • Inte på publika sidor, men på intränat. Problemet där har varit att få folka att använda det. Personaliserat med nyheter, favoriter, kontakter. I privat miljö har problem funnits med att publicera personbilder.
 • Små erfarenheter. Enklare om man har en liten minienkät i början. Hur bygger man upp besökarens förtroende.
 • Vi har personaliserat på organisationstillhörighet och område.
 • Det ska inte märkas - man ska bara känna att man spar tid och det är enkelt.
 • Position, sökningar Bing, Google tveksamt. Parametrar: Kundtyper, beteende. Vem är kunden?
 • Vi har ännu inte någon erfarenhet av att arbeta med personalisering av webben, men intresse finns hos alla i gruppen att se över detta.
 • Inloggning internt -> beroende på vem man är visas olika info
 • Beroende på vem man är hänvisas man till olika delar av sajten
 • Nyhetsbrev
 • Beställning intranät - byta roll.
 • Forma -> community
 • Nyheter - personaliserade. Personalisering utifrån roller. Single sign on utifrån egen profil.

 

2B. Om personalisering är nytt för er sajt: Vad skulle personalisering av din sajt kunna innebära? Hur skulle du inleda arbetet? Vilka skulle de första stegen kunna vara? Vilka parametrar skulle du vilja kunna personalisera på?

 • Personaliser på geografisk parameter.
 • Mer detaljerad info p g a bred målgrupp.
 • Anpassa efter turister
 • Via inloggning på sidan skapa mina egna bookmarks på sajten
 • Vi skulle inleda med att göra en enkätundersökning.
 • Skicka datorer med internt IP till specialla sidor på den publika webben.
 • Ta med t ex receptionsmedarbetare i arbetsgruppen. De möter frågorna först.
 • Skulle vilja personalisera på senast utfört ärende och på angränsande ärenden
 • Viktigt att tydliggöra nyttan för besökaren
 • Vid t ex nyanställning - all information som behövs personaliserad t ex avd info, kollegor, vad som gäller etc
 • Viktigt att identifiera målgrupper och deras behov och intressen. Försäkra sig om accept viktigt säkerställa att kunderna förstår nyttan. Tekniskt stöd - hur utvinner man parametrar/info om användarna.
 • Vi är alla intresserade av personalisering. Intranät - beroende på vem du är få specifika tips
 • Svårt att veta vad man kan göra, har ännu inte kunskap om möjligheter som finns

 

#50821
Edited, May 13, 2011 8:39
Vote:
 

1. Vad mäter du på din webbplats? Hur mäter du - med vilka verktyg och med vilken regelbundenhet? Hur ser arbetsprocessen ut, är det en del av det "dagliga webbarbetet"?

 • Vi använder (Vizzit), Google Analytics
 • Vi mäter var folk kommer ifrån, var de tar vägen sedan. Mäter sällan , ej systematiskt. Mätning och statistik är inte del av det vardagliga arbetet. Borde integreras i CMS:n, editläget.
 • Vi använder Google Analytics. Var kommer trafiken ifrån Vad mäter vi? Sökmontorstatistik. Hur lån tid på sajten. Lång tid ej nödvändigtvis p g a intressant, kan vara att ej hittar. Underhållande saker ex filmer på nät måste ha mål sen hur nå dem? Rubriker!
 • Analytics och Vizzit är verktygen. Hänvisningsställen. Conversions: Laddat ner factsheet. Registrerat sig till event. Kontakt. Receptutskrifter. Ingen av oss har webbanalysfolk internt.
 • Besökare Google Analytics, Vizzit. Nätverksträff. Statistik på sidan som redaktör
 • Google Analytics, Vizzit, WebTrends. Bestäm vad du vill mäta
 • Google Analytics. Vilket verktyg är bra? Ingen frågar efter resultatet! Möjligen webbredgruppen. Huir gör vi mätning som intresserar politikerna?
 • Vanligt att mäta antal besökare på en sida.
 • Vizzit, Google Analytics, Snoobi. KPI nyckeltal
 • Vizzit. Svårt att mäta informationsnytta.
 • Google Analytics. Antal besökare, vilka referense, vilka besöker webben. Sitecatalyst Omnitur, finner man vad man söker? Sociala medier - antal kommentarer, likes -> konverteringar -> hur ofta: månadsrapport, ibland mer frekvent. Inte del av dagligt arbete -> kampanjvis
 • Vizzit, Sitesseker och Google Analytics. Bra om man kan få GA som en flik i redaktörsläget. Svårt att motivera kostnaden för Vizzit eller WebTrends. Ingen plan för mätningar. Svårt att ha en strategi för mätandet i förvaltning. Google Analytics enkelt, men svårt att sätta sig in i och svårt att tolka.
 • Google Analytics, Vizzit. Månadsrapporter. Vill bli bättre på att mäta relevanta saker "actions".
 • Google Analytics, EPiServer SEO och live monitor. Ingen strukturerad uppföljning eller åtgärder.
 • Fattas tid att anlysera. Vad betyder siffrorna, vad är bra /dåligt. Hjälp att göra bättre rapporter och hur man ska tänka. Mäter, men vad ska man använda de till. Mer besökare behöver inte betyda att det är bra. Sifror bör kombineras med kvalitiativa undersökningar.
 • Vizzit. ID-relay (eget) för nyhetsbrev. Inte regelbunden plan för mätningen eller uppföljning. Ser olika ut för olika avdelningar på webbplatsen.
 • Omniture Site Catalys, Google Analytics, Vizzit, SiteSeeker. Uppföljning varje till varannan månad. Kräver extern leverantör för analys. Hänger ihop med vad man har för mål - utan mål försvinner motivationen.
 • Nyckeltal webb till ledningsgruppen? Fokus försäljning via egen webb/andra kanaler, antal besök mm. Syfte med webben? Försäljning- och marknadsföring och varumärkesbyggande. Intressant att kunna följa var i säljprocessen kunder befinner sig. Sökordsoptimering och sponsrade länkar t ex vid varumärkesbyggande.

 

 

 

 

 • 2. Får du fram de mätresultat som du behöver? Om inte, vad är det för data du saknar? Hur skulle du vilja få fram resultaten? Hur agerar du på resultaten?
 • Njae, för komplicerade verktyg och för lite tid. Vi vill ha data om: hittar användarna info snabbt? Är de nöjda? Skulle vilja få varningar i EPiServer CMS om en sida einte klarar ett visst mål: t ex max 10 sekunder på en landningssida eller hög bounce-rate.
 • Vad ska vi mäta? Varför? T ex kvalitetsundersökning 1ggr/år. Web Service Award. Klent intresse från ledningen.
 • Besökare, besökstid, tjänster e-tjänster, var besökarna kommer ifrån/vart de går (trafikkälla), göra målundersökningar.
 • Generellt jobbas det för lite med e resultat som man får fram.
 • Vi mäter aktiviteten via nyhetsbrev, banners, kampanjer
 • Vi har personal som analyserar och kontaktar ansvarig webbpersonal för åtgärder.
 • Svårt hitta aktiva mottagare.
 • Önskar mer data men vet inte vad. Vill göra innehållsanalys, omvärldsbevakning, vad som skrivs om oss. Vem har besökt oss. Jämförelser mellan sidor - vilka ger flest besök/besökare. Geografisk statistik / ort i kartform. Ge branschvis statistik till säljare
 • Svårt att få tid. Måste veta vad man letar efter. Ta fram en strategi för vad man vill mäta. Redaktörerena vill ha information i EPiServer inte gå in i ytterligare ett verktyg. Gör man bra mätningar kan man lätt motivivera prioriteringar. Visa att det är rätt satsade pengar.
 • Ändrar menyer/rubriksättning efter vad folk söker på.
 • Varifrån kommer besökaren. Koncentrera på att untvärdera den del som har många besökare. Svårt att ta fram KPI.
 • Skulle vilja veta om unika besök verkligen är unika och tydligt vad som menas. Skulle vilja tydligt veta vad jag mäter. Vill också veta hur många gånger en viss besökare varit inne på siten, så att jag kan avgöra vart jag ska vikta insatser.
 • Skillnad mellan säljande företag och myndighet/kommun. Företag följer upp för att öka försäljning - vad efterfrågas?

 

#50834
Edited, May 13, 2011 11:35
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.