SaaS CMS has officially launched! Learn more now.

Redigeringsrubrik för dynamisk egenskap ändras ej

Vote:
 
På en sidmall har jag dynamiska egenskaper. Dessa ändrar jag i, lägger till och ta bort etc. Men - ett fält vägrar att ändra sig? Fältet heter WriterEmail, och dess gamla redigeringsrubrik är "E-postadress" och ska i fortsättningen ha redigeringsrubrik "E-post till Redaktör" i editläget. Men oavsett om jag ändrar värdet för redigeringsrubrik i adminläget, sparar och det går bra, så ändras inte redigeringsrubrik i editläget för det textfältet? Alla andra fält går det bra att ändra. Jag kan t.ex lägga in ett helt nytt fält "Apa", och ändra dess etikett hur jag vill, och det slår alltid genom i editläget. Men INTE WriterEmail!? Jag utvecklar i 4.11. MVH Mats N
#12192
Dec 21, 2004 8:52
Vote:
 
Sorry, utvecklar i 4.31!
#13820
Dec 21, 2004 9:37
Vote:
 
Är det inte så att du har en översättning på denna egenskap i språkfilerna i katalogen lang/ vilket gör att du inte kan ändra namnet på egenskapen?
#13821
Dec 21, 2004 10:59
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.