Dynamisk opprettede sider og kategorier

Vote:
 
Jeg oppretter sider dynamisk og knytter de til en kategori. Sidene legges inn som barn av en fysisk side (altså lagret i basen). Jeg prøver senere å liste utvalgte barn basert på kategori ved å bruke Global.EPDataFactory.FindPagesWithCriteria, men får ingen treff. Blir ikke de dynamiske sidene tilgjengelig i DataFactory? Kan de bli det uten å lagre de i basen? Thomas, Gazette
#17313
Nov 10, 2004 16:55
Vote:
 
FindPagesWithCriteria söker i databasen så ligger den inte i databasen kommer den inte hitta sidan
#17965
Nov 11, 2004 10:40
Vote:
 
Det forklarer jo saken! Kommer rundt det ved å iterere gjennom sidene og bruke PageData.Category.MemberOfAll/Any.
#17966
Nov 12, 2004 10:40
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.