Problem med Genväg / extern länk-funktionen

Vote:
 

Vi har just uppgraderat från EPI 4.31 till CMS5 och upptäcker då att vårt arbetssätt med att "suga in" word-, xls- och PDF-dokument med hjälp av Genväg / extern länk-funktionen inte längre funkar.
Dessa sidor ligger på en koncerngemensam uppmappning; N: och har tidigare funkat bra - numera hittas inte sidan.

Har någon stött på detta problem och kanske hittat en lösning?

/Anna Aspviken

 

#30795
Jun 22, 2009 15:37
Vote:
 

Hej!

Så vitt jag vet så har ingenting förändrats i beteendet av "Genväg/Extern länk" mellan version 4 och 5. Jag gjorde även ett snabbt test (CMS 5 R2 SP1) med att peka ut ett dokument på en domän-share, och det fungerade bra.

Använder sajtens application pool ett annat konto efter uppgraderingen (ni kanske flyttade den till en ny webserver)? Kontrollera app poolens konto och att alla filrättigheter är rätt uppsatta.

Om ni inte lyckas lösa problemet på egen hand rekommenderar jag att ni skickar in ett supportärende på detta: http://world.episerver.com/en/Support/.

 

 

#31196
Jul 08, 2009 10:28
This thread is locked and should be used for reference only. Please use the Episerver CMS 7 and earlier versions forum to open new discussions.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.