Olika typer av listor i en och samma mall

Vote:
 
Man borde kunna sätta en parameter på varje arikel och på så sätt kunna förändra listornas utseende. De utseende och funktioner jag har identifierat är: 1. Lista som navigation. Används när man behöver en navigation i mitten. Exempelvis om artikelnamnen är för långa för att passa i menyn eller om antalet nivåer i menyn blir för många. 2. Portionerad lista. Artiklarna i listan spottas ut med ställbart antal åt gången. Man kan gå till nästa eller föregående. Totala antalet artiklar bör visas någonstans (typ visar 50-100 av 255) och det bör finnas en funktion för att hoppa flera sidor åt gången. Denna typ av lista är bra för arkiv där man har många artiklar. 3. En ställbar parameter för att visa/gömma puffarna i listan. Ibland vill man ha med puffarna i listan, ibland inte. 4. En ställbar parameter (visa/visa ej) som gör att användaren själv kan sortera listan i stigande/fallande ordning. Datum och bokstavsordning är behövliga. /Sebastian
#18633
Oct 02, 2003 10:07
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.