Microsoft office integtration-Publish to Episerver

Vote:
 
Hej. Är det någon som vet vilka behörigheter som krävs för att kunna använda Microsoft office integration som man använder för att publicera till Episerver? Jag har kommit så långt att min testanvändare får installera pluginen, vilket betyder att han har rättigheter på ROOT. Användaren har vidare alla rättigheter över hela intranätet, dvs från läs till administrera. Detta tycks inte hjälpa. Vid publicering så hittas inte intranätet. Med bästa hälsning Stefan Andersson
#11285
Dec 30, 2005 11:06
Vote:
 
Hej. Kontrollera att användare har aktiverat webbplatsen. Det gör du på samma ställe som installation av plug-in, fast på en annan flik. Användaren eller dess grupp behöver också ha behörighet att publicera från office, rent generellt. Det är inställning som görs i adminläge, på fliken Konfig - Åtkomst till funktioner. Maria Hedlund
#11668
Dec 30, 2005 11:22
Vote:
 
Hej Maria och tack för ditt snabba svar. Jag hade missat och aktiverat pluggen. Så nu fungerare det. /Stefan Andersson
#11669
Dec 30, 2005 11:37
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.