Exceldokument till episerver- publicera alla flikar?

Vote:
 
Jag jobbar med att publicera ett Excel-dokument till Episerver. Arbetsboken har flera flikar med hyperlänkning sinsemellan. Kan Episerver publicera alla flikarna och länkarna? Hur? Dokumentet ska uppdateras månadsvis.
#11886
Jul 19, 2007 9:49
Vote:
 
Ja, EPiServer publicerar alla flikar i dokumentet, och hyperlänkarna bibehålls. Vet inte riktigt hur det ser ut på er site, men principen är att man först skapar en dokumentlista på siten. Därefter öppnar du Excel-filen, och gör "Publicera till EPiserver" (du måste ha komponenten installerad och websiten aktiverad för publicering). Därefter väljer du att publicera filen/sidan till den dokumentlista du skapade tidigare. Nu kommer din Excel-fil att återfinnas som en EPiServer-sida under dokumentlistan. Det finns både en html-version av sidan, och en uppladdad fil-version på webservern. Du kan uppdatera filen från den ursprungliga lagringsplatsen, och publicera den igen. EPiserver kommer då att tala om att sidan publicerats tidigare, och fråga om du vill ersätta den gamla filen med den uppdaterade. Du hittar beskrivningen av detta i manualen "Arbeta med mallar" på sidan 18-19. Hoppas detta hjälpte. Hälsn. Andrea
#11907
Jul 23, 2007 9:47
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.