Try our conversational search powered by Generative AI!

Återskapande av borttagen version för sida

Vote:
 

Hej!
Jag undrar om man av misstag råkat plocka en version för en publicerad sida version av en sida. Finns det någonstans i EpIServer där man kan hitta borttagna versioner. Borttagna sidor vet jag ju hur jag hittar men inte borttagna versioner.
Ralf Sundhäll
Marks kommun

 

#56376
Jan 19, 2012 16:03
Vote:
 

Hej, nej man kan inte på ett enkelt sätt återskapa borttagna sidversioner, så som man kan för sidor. Det krävs att man går tillbaka via en databas-backup vilket är en ganska omständig operation.

#56448
Jan 20, 2012 16:32
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.