Try our conversational search powered by Generative AI!

Opprette sider dynamisk i minnet?

Vote:
 
Lurer på om det er mulig å dynamisk genererer sider i minnet og benytter disse sidene som resultatsett i søket? Bakgrunnen er at jeg ønsker å gjøre søk i en ekstern database som ikke har noen som helst kobling mot EPiServer. I EPiServer sin søkeside skal søket fra EPiServer og søket fra ekstern database migreres i samme resultatsett. Oppsummert er det dette jeg ønsker: 1. Gjøre søk i ekstern database 2. Traversere retursettet og opprette sider i ”minnet” 3. Legge til disse sidene i filter-event’en til ”PageSearch” webkontrollen Jeg ønsker ikke at de genererte sidene skal lagres i databasen. På forhånd takk!
#11999
Oct 02, 2003 10:02
Vote:
 
Ja, det går bra. Hvis du vil lage sider basert på en eksisterende sidetype, så bruker du EPDataFactory.GetDefaultPageData(...). Eller, det kan gjøres enda enklere: foreach (Result res in Results) { PageData page = new PageData(); page.Property["PageName"] = new PropertyString("Navn"); // ... more props page.Property["PagePendingPublish"] = new PropertyBoolean(false); pageDataCollection.Add( page ); } Det viktige her er å sette PagePendingPublish egenskapen til false, slik at siden ikke tas bort av andre filter. Steve
#13511
Oct 02, 2003 10:03
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.