SaaS CMS has officially launched! Learn more now.

Välja visning av sidtyper i MenuList

Vote:
 
Jag vill använda mig av MenuList och lista flera nivåer i trädet. Jag vill bara att en viss sidtyp ska lista. Hu gör jag? Mvh Peter
#12014
Nov 25, 2003 12:06
Vote:
 
MenuList är by design än en menylista, dvs endast en nivå. Poängen med den är att du kan databinda tex en PageTree mot denna och automatiskt få ut det underträd som nu är expanderat baserat på var användaren klickat.
#13524
Nov 26, 2003 20:15
Vote:
 
Finns det något bra kodexempel på detta någonstans. Så att man kan se hur man ska/kan lösa det.
#13525
Jan 08, 2008 11:21
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.