SaaS CMS has officially launched! Learn more now.

Personlig startsida

Vote:
 
Är det någon som har ett bra exempel på hur man kan styra vilken sida som skall komma upp när man går in i Episerver, baserat på vilken grupp man är medlem i? /Jonas
#12019
Dec 11, 2003 13:01
Vote:
 
Om användarna är påloggade när dom kommer in borde du kunna ha logik i default.aspx som anpassar startsidan efter roller. Är det en öppen site och du vill styra vid påloggning skulle du kunna ha logiken i /templates/login.aspx och ändra i web.config så denna används istället för standardloginsidan. if(CurrentUser.IsInRole("MyRole")) { //code here }
#13529
Dec 19, 2003 16:58
Vote:
 
Jag är medlem i några grupper i vårt AD, dessa grupper har jag importerat i Episerver. Men när jag loopar vilka grupper som jag är medlem i ( med GroupList ) eller använder UserInRole så får jag bara upp webbserverns lokala grupper som jag är medlem i. Varför? /Jonas
#13530
Jan 08, 2004 10:03
Vote:
 
Provkör denna sample: http://www.episerver.com/templates/CommunitySample____5162.aspx Det låter som du är inloggad med ett Windows konto och inte ett AD konto.
#13531
Jan 10, 2004 15:10
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.