Try our conversational search powered by Generative AI!

PropertyCriteriaCollection

Vote:
 
Slik jeg har forstått det benytter metoden Global.EPDataFactory.FindPagesWithCriteria "OR" mellom kriteriene (criterias collection) og ikke "AND". Er det mulig å få den til å benytte "AND" isteden? Eksempel: PageDataCollection col = new PageDataCollection(); PropertyCriteriaCollection criterias = new PropertyCriteriaCollection(); PropertyCriteria criteria; criteria = new PropertyCriteria(); criteria.Name = "property1"; criteria.Type = PropertyDataType.String; criteria.Condition = CompareCondition.GreaterThan; criteria.Value = "test"; criterias.Add(criteria); criteria = new PropertyCriteria(); criteria.Name = "property2"; criteria.Type = PropertyDataType.Boolean; criteria.Condition = CompareCondition.Equal; criteria.Value = true.ToString(); criterias.Add(criteria); col.Add(Global.EPDataFactory.FindPagesWithCriteria(Configuration.StartPage, criterias)); Altså ønsker jeg å finnes sider der: property1 = "test" AND property2 = "true" Jeg vet det er mulig å løse dette med filter, men det er ikke det jeg er ute etter her..
#11990
Sep 12, 2003 15:38
Vote:
 
Det finns en Property på klassen PropertyCriteria som heter Required som gör det du vill. I detta fall vill du sätta required på båda dina PropertyCriterias.
#13500
Sep 12, 2003 16:03
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.