Try our conversational search powered by Generative AI!

EPiServer.SystemControls.DirectoryExplorer i LinkImage.aspx

Vote:
 
Hej I filen /edit/LinkImage.aspx så försöker jag sätta attributet RootPath på tagen med helt oväntade resultat. Beroende på vad RootPath och EPsUploadDir (i web.config) är satta till visas olika (helt felaktiga) mappar (bla serverroten, /upload/ och till och med c:\winnt\system32\). Några filer visas _aldrig_ annat än med defaultinställningar. Försöker man ladda upp en ny fil när den visar mappar men inte filer så kraschar det vid uppladdningen. Hur är det tänkt att fungera med RootPath, och hur är denna kopplad till EPsUploadDir?? Är detta en känd bug? Anledningen till att jag vill göra detta är att jag vill ha olika uppladdningsmappar för olika redaktörer. Exempel: "/upload/red1/" och "/upload/red2/" osv. Jag använder EPiServer 4.22 Mvh Henrik Vaks (Ps hela EPiServer kraschar om man sätter EPsUploadDir till "/".)
#12066
Mar 17, 2004 15:27
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.