Try our conversational search powered by Generative AI!

Rätt att förändra: Endast creator skall ha rätt att ändra

Vote:
 
Jag vill åstadkomma en check att endast Creator av ett dokument får rätt att ändra. Denna kod fungerar: int nCreatorNumber = ((PageBase)Page).CurrentPage.ACL.Creator; bool bPublish = ((EPiServer.PageBase)Page).CurrentPage.ACL.QueryDistinctAccess(EPiServer.Security.AccessLevel.Publish); bool bEdit = ((EPiServer.PageBase)Page).CurrentPage.ACL.QueryDistinctAccess(EPiServer.Security.AccessLevel.Edit); if((bPublish && bEdit && nCreatorMemberNumber == UnifiedPrincipal.Current.Sid) { //Some action } Men vad händer vid LDAP-koppling om användare försvinner ur gruppen. Finns det risk för att ett SID-id återanvänds? Vad händer om en användare "återuppstår", dvs är borta ur gruppen men kommer tillbaka? En alternativ lösning är att använda UnifiedPrincipal.Current.UserData.DisplayName och matcha det med en egen egenskap, typ property["CreatorName"] Ingen av fallen klarar namnbyte av importerad domän/användarid. Använder man SID kan man (tror jag) byta användarid om det är EPiServer internt, dvs inte importerad, och ändå få rätt matching. Vilket är säkrast? MVH Christian
#12075
May 12, 2004 10:56
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.