Newbie: Tips om oppbygging av menyer

Vote:
 
Er newbie som er fersk i programmering av EPiServer. Har følgende problem: Jeg skal lage tre stk menyer som er fristilt fra hverandre og toppmeny. Menyene skal heller ikke være relatert til siden man står på. De tre menyen skal til enhver tid vises i sin helhet, med alle undervalg ekspandert, nesten som tre sitemaps som viser sine delstrukturer. Er veldig glad om noen kan gi meg tips på hvordan dette gjøres smartest mulig, gjerne med kodeeksempler dersom dette finnes! Jeg antar det er smartest å opprette dynamiske properties der jeg definerer rot for de ulike menyene. Men hvordan skriver jeg best kode som henter ut disse? På forhånd takk! Mvh, Frank Langva
#17319
Nov 23, 2004 14:22
Vote:
 
Slik jeg ser det, skal det ikke være noe forskjell på denne type menystruktur, og fra den som allerede finnes på Sample Site. Eneste forskjellen er at roten på denne blir satt fra topp-menyen. Du kan derfor bare benytte denne om igjen i de 3 menyene dine. Husk å sette til at nivåene skal ekspanderes (ExpandAll = True). Frank :)
#17978
Nov 25, 2004 9:00
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.