Try our conversational search powered by Generative AI!

Respektere rettigheter på faner på dynamiske egenskaper?

Vote:
 
Scenario: - Har laget en fane/flipp som heter "Dynamiske-Admin" - Denne er satt opp slik at kun administratorer skal ha tilgang Har gjennomført workaround for å gi editorer tilgang til Dynamiske egenskaper - Alterantive files edit_ med overstyring av EditDynProp.aspx + klassen som er referert under. (de skal se noen av egenskapene) Resultatet er at en med editorrettigheter både ser og kan endre _alle_ dynamiske egenskaper. Er dette en bug? public class EditDynPropEditAccess : EPiServer.Edit.EditDynProp { public override AccessLevel RequiredAccess() { return AccessLevel.Edit; } }
#17327
Dec 03, 2004 15:43
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.