Try our conversational search powered by Generative AI!

Datoformatering i eksporterte skjemadata

Vote:
 
Hei Når man eksporterer skjemadata fra EPiServer til Excel blir datoene i raden "DatePosted" og eventuelt andre felter med dato vist som flyttall i stedet for dato. F.eks. vises "23.01.2004 14:39:11" som "38009,6105439815" i Excel. Velger man å formatere cellen som dato i Excel blir det korrekt. Er dette noe dere kan fikse eller noe vi kan gjøre noe med selv?
#17255
Feb 26, 2004 10:18
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.