Virtual Happy Hour this month, Jun 28, we'll be getting a sneak preview at our soon to launch SaaS CMS!

Try our conversational search powered by Generative AI!

Problem ved installasjon av .net framework fix

Vote:
 
Jeg forsøker å installere .NET Framework fix'en slik at jeg kan installere EPiServer 4.3, men får beskjed om at "netfix.msi" er utilgjengelig. Flere som har hatt dette problemet og kan hjelpe meg med å fikse det? -- Lars Ø Bodahl www.ementor.no
#17272
May 27, 2004 9:41
Vote:
 
Løste det ved å kjøre dotnetfx.exe /t:c:\temp /c:"msiexec.exe /fvecms c:\temp\netfx.msi" Slik det er beskrevet på "http://www.eggheadcafe.com/PrintSearchContent.asp?LINKID=368". Deretter fungerte det fint å legge inn ekstra-patchen som EPiServer installasjonen ber deg installere. -- Lars Ø Bodahl www.ementor.no
#17895
May 27, 2004 12:51
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.