Try our conversational search powered by Generative AI!

Menulist Selected item

Vote:
 
Vi använder standardlösningen med en menulist som "huvudnavigering" som är knuten till en pagetree som agerar vänsternavigering. Nu skulle vi vilja plocka ut vilken sida som är vald i huvudnavigeringen. I det ögonblick som besökaren klickar i huvudmenyn så har vi lyckats fånga vad som valdes men fortsätter sedan besökaren att välja något ur vänstermenyn så får vi istället identiteten från vänstermenyn. Dessa värden har vi fått fram genom att typa den menykontroll, som huvudmenyn och vänstermenyn använder gemensamt, till en pagetreedata och använt collectionen OpenPages. Någon som vet hur jag kan göra?
#17387
May 25, 2005 15:30
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.