Vulnerability in EPiServer.Forms

Try our conversational search powered by Generative AI!

Epslanguage

Vote:
 
Vi har problem med att ?epslanguage=EN läggs till i url:en i edit-läget trots att <add key="EPsLanguage" value="SV"> är satt i web.config. Hur löser vi detta problem?
#21499
Jun 30, 2008 12:55
Vote:
 

Vilken URL avses? Står det i adressfältet eller är det på länkar som skapas i Redigera-läget?

#59811
Jun 28, 2012 16:16
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.