Try our conversational search powered by Generative AI!

Spara sidor utan att påverka versionslista / vad som är publicerat

Vote:
 
När man sparar en sida med Global.EPDataFactory.Save så kan man ange hur man ska spara den, tex men någon av följande: EPiServer.DataAccess.SaveAction.CheckIn EPiServer.DataAccess.SaveAction.Publish EPiServer.DataAccess.SaveAction.Save Vad jag kan se så sparas sidan bara när man använder Publish, de andra verkar inte göra något? Det är inte så bra att alltid använda denna: om redaktören inte publicerat sidan ännu vill man kunna uppdatera innehållet utan att tvinga fram en publicering. Det vore bättre om man kan spara sidan utan att versionslistan eller vad som är publicerat ändras. Är det tänkt att Save ska fungera så? I så fall, kommer detta börja fungera i 4.30? Testerna har gjorts i 4.22. Mvh Henrik Vaks
#18662
Apr 20, 2004 13:11
Vote:
 
Det sparas, exakt samma funktion används i edit läget. Däremot kommer inte senaste versionen laddas in på en opublicerad sida förren sidan publicerats eller att man anger korrekt version. Man kan säga till EPiServer att ladda senaste versionen av en opublicerad sida genom nedanstående kod: PageReference pageLink = new PageReference(55,true); PageData unpublished = GetPage(pageLink);
#18899
Apr 21, 2004 11:58
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.