SaaS CMS has officially launched! Learn more now.

Drag and drop för upload av filer i filhanteraren

Vote:
 
Många användare upplever det som svårt att ladda upp många filer till en katalog. Om de kunde dra och släppa filer till den katalog som är vald i filhanteraren skulle detta underlätta deras arbete. Jämför funktionalitet i SA xfile (http://fileup.softartisans.com/fileup-122.aspx).
#18678
Aug 25, 2004 15:18
Vote:
 
Sådan funktionalitet skulle kräva installation av activex-kontroll. Vi försöker pga tekniska och supportmässiga skäl hålla klienten så ren som möjligt från just activex-kontroller. Men jag håller med, det vore smidigt att kunna dra och släppa filer från filhanteraren. Tar med idén på önskelistan så får vi se...
#18910
Aug 27, 2004 15:38
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.