Vulnerability in EPiServer.Forms

Try our conversational search powered by Generative AI!

Sätt rättigheter rekursivt

Vote:
 
När man står i adminläget och ska sätta rättigheter rekursivt, känns det som att det saknas återkoppling och skyddsnät för användaren. Det vore bra om knapparna var försedda med en dialogruta för att bekräfta att man verkligen vill skriva över underliggande värden. Det vore då också bra om man fick reda på vilka underliggande värden som kommer att skrivas över. /Seb
#18726
Mar 21, 2005 9:56
Vote:
 
(Hope you don't mind me answering in English.) Improving the "Set access rights" user interface, making it more intuitive (what to do and what will actually happen if you do it), is already on our list. So thank you for reminding us, it will hopefully not be too long.
#18958
Mar 22, 2005 9:19
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.