Try our conversational search powered by Generative AI!

Views: 11382
Number of votes: 2
Average rating:

Sök bland metadata nyckel till bildbanken

I den här artikeln av Niklas Jägerklou, projektledare Meridium, och Johan Carlberger, CEO Euroling, diskuteras lösningar för sökningar i bildbanker. Aldrig tidigare har webbplatser fyllts av så många bilder som nu. Från att ha varit något som ofta bara användes för att piffa upp en grå textmassa och illustrera en text, är bilder på webbplatser numera ibland synonymt med själva innehållet.

Några exempel på detta är fotowebbplatser som Flickr och YouTube för rörlig bild. Här är bilderna i centrum och laddas upp av användarna själva. Plötsligt är en bild värd mer än 1000 ord – även på Internet.

För EPiServer-kunder innebär den här utvecklingen att många redaktörer, som ibland kanske sitter decentraliserat och arbetar med andra saker i första hand, nu också ansvarar för att bildinnehållet ska hålla hög klass.

Hemma använder många albumprogram för att hålla reda på semesterbilderna. Skapar man inte en liknande lösning för organisationen riskerar man snart kaos. Det gäller att kunna hantera och få största möjliga nytta av bilderna när det gäller rättigheter, dubbletter, olika format på olika platser, återanvändning, metadata, lagring o.s.v. Lösningen för EPiServer-användare kan vara en kombination av mediebanken och bildbehandlingsmodulen ImageVault från Meridium tillsammans med sökmotorn SiteSeeker från Euroling.

Hur söker man efter en bild? Svaret är metadata. Allt från när bilden togs, hur stor den är, information ur bildtexten, vem fotografen är, till kategorier som redaktörerna anger för bilden. Dessutom lagras ofta viktig information om t.ex. tid och plats på digitalkameran. Dessa metadata kan sedan lagras tillsammans med bilden i ImageVault.

Det finns alltså ofta mycket information för att skapa ordning i bildbanksmaterialet för både besökare och redaktörer. Alla metadata går också att indexera och göra sökbara i SiteSeekers modul för EPiServer. Resultatet är en bildsökningsfunktion som ger effektivare daglig bildhantering för redaktörer, men även funktioner som kan locka besökare att stanna längre på webbsidor.

Ett tips är dock att inte presentera ett komplicerat sökformulär för vare sig besökaren eller redaktören. Då är det mycket bättre att använda SiteSeekers funktion för att presentera sökresultatet i kategoriserer.

Ett exempel: Anta att du letar efter en bild som du kommer ihåg från förra året. Den föreställer en hund och du vill ha den i tryckkvalitet. I stället för att fylla i alla villkor i ett formulär så skriver du helt enkelt ”hund” i sökrutan. Sökresultatet visas genast uppdelat i både årtal och bildstorlek , och du kan enkelt navigera dig fram till rätt bild.

På det här sättet arbetar också många av de stora bildsöktjänsterna, t.ex. Flickr. Världens största bildwebbplats  har helt enkelt avskaffat traditionell navigation, och ersatt den med sökning av användarna, vilka sedan  navigerar sig fram i sökresultatet genom att begränsa och sortera sökningen med hjälp av olika kategorier.

För att dra full nytta av alla bilder som finns i EPiServer-systemet är det alltså lämpligt att använda kombinationen ImageVault och sökmotorn SiteSeeker. Då kan du på ett enkelt sätt redigera, återanvända och ordna dina bilder, så att de blir åtkomliga i hela organisationen. Med SiteSeeker kan du också bygga en modern bildsökningsfunktion åt dina besökare, där alla befintliga metadata används utan att besökarna behöver fylla i ett komplicerat formulär när de söker.

Relaterad information

Search is more than just search with SiteSeeker in EPiServer CMS 5

Download ImageVault as part of the Create+ package

SiteSeeker module for EPiServer CMS

Comments

Please login to comment.