Try our conversational search powered by Generative AI!

Pop up-ruta för enkät

Vote:
 
Vi har en användare som vill lägga ut en enkät på vår externa hemsida. Hon vill att man skall få en fråga när sidan öppnas om man vill delta i enkäten, en pop up-ruta. Kan man göra det i EPiServer? /Jan Hallberg, Landstinget Sörmland
#11363
Feb 26, 2007 16:10
Vote:
 
Man kan göra det mesta i EPiServer dessvärre eller bättre måste detta göra i kod och är inte en inställning som man kan göra direkt i EPiServer edit-läget. Om man vill ha en pop-up när man besöker en sida måste detta göras manuellt. En tanke från mig är att inte använda sig av pop-up då detta brukar vara ett sätt att sprida reklam på och denna funktion är som regel låst i nyare webb-läsare. Mvh Eric Pettersson
#11736
Mar 30, 2007 8:33
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.