Try our conversational search powered by Generative AI!

Redigering av Officedokument som publicerats i CSM

Vote:
 

Jag har börjat att publicera dokument från Office-program till EPiServer CMS. Men jag upptäckte att när jag publicerar från Excel så är det väldigt knepigt att redigera dokumnet i EPIServer. Är det någon som varit ute för samma fenomen och vet hur man går till väga för att öka redigeringsmöjligheteran eller på annat sätt påverka utseendet på dokumentet?

Ralf Sundhäll
Marks kommun

#31617
Aug 04, 2009 14:57
Vote:
 
Svårt att svara på utan att se hur det ser ut, men detta bör hänga ihop med hur sidmallen för publicering från Excel fungerar. Denna kan konstrueras på olika sätt.
#31647
Aug 05, 2009 10:00
Vote:
 
Ok. Du menar alltså att sidmallen i EPi är den som bestämmer hur det ser ut? Mallen jag publicerad exceldatan i var en mall som heter Undersida (vanligaste mallen vi använder).
#31670
Aug 06, 2009 10:43
Vote:
 
Ok. Du menar alltså att sidmallen i EPi är den som bestämmer hur det ser ut? Mallen jag publicerad exceldatan i var en mall som heter Undersida (vanligaste mallen vi använder).
#31671
Aug 06, 2009 10:44
Vote:
 
Ja, i regel är det så att det är sidmallen som styr hur publiceringen blir och vad man kan göra. Som sagt det finns många olika sätt att bygga sådana här lösningar, enklast är att prata direkt med någon som är insatt i hur er lösning är byggd.
#31680
Aug 06, 2009 16:26
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.