Virtual Happy Hour this month, Jun 28, we'll be getting a sneak preview at our soon to launch SaaS CMS!

Try our conversational search powered by Generative AI!

Access Rights on Forms

Vote:
 

We would like to set access rights on our forms for our editors so they can´t, accidently, edit or delete eachothers forms. Is it possible to set these access rights? The form we use is the latest in CMS 5.  (Sorry about my svenglish Embarassed)

Hej! Är det möjligt att sätta redaktörsrättigheter på formulären i EPi CMS 5? Vi har en stor sajt med många redaktörer, så risken är annars stor att de råkar gå in och "förstöra", redigera eller tabort formulär som någon annan gjort och använder. Flera av våra redaktörer tycker att formulärfunktionen är jättebra, men vill inte använda den på grund av detta.
Var på en användarträff för många år sedan när den nya formulärhanteraren kom. Då ställdes frågan om man kunde sätta rättigheter på formulären, vilket man då fick till svar att man inte kunde, men att EPiServer skulle försöka ordna detta. Hoppas därför nu på ett positivt svar på detta inlägg. 

Mvh
/Maria

#32667
Sep 11, 2009 13:24
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.