Try our conversational search powered by Generative AI!

Vald/intevald

Vote:
 
Hmm vad jag kan se så initeras bara data då den är vald. Om inte så returnerar propertin inte false utan undefined stämmer detta ????
#12096
Jun 21, 2004 15:33
Vote:
 
Boolean properties är lite speciella eftersom dom alltid är True eller inte har ett värde (Null), anledningen är att EPiServer aldrig sparar False värdet i databasen. Dvs en boolean kontroll kan göras enl: if(CurrentPage["MyBooleanProperty"]!=null) Response.Write("Enabled feature");
#13642
Jun 22, 2004 8:46
Vote:
 
Tänkte väl det
#13643
Jun 22, 2004 8:49
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.