Try our conversational search powered by Generative AI!

Bekreftelsesside med "post nr" fra skjemadata

Vote:
 
Ønsker å lage en bekreftelsesside som dukker opp når du har sendt et episerver skjema. Siden skal inneholde DatePosted samt en unik ID som identifiserer denne posten i skjemadata. Siden skal kunne skrives ut og benyttes som kvitering (derfor kravet om unik id). Denne ID må det være mulig å finne igjen på skjemadata siden. Hvis jeg oppretter et felt i skjema som heter "PostID", setter en CSS style som sørger for at den blir skjult når besøkende skal fylle ut skjema. Kan jeg da i en eller annen "OnSaveForm" metode programatisk sette denne verdien selv? Noen tips til dette?
#12114
Aug 23, 2004 8:47
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.