Try our conversational search powered by Generative AI!

Lista sidor under ett visst träd och dess underträd? (från EPiServer 3.5 till EPiServer 4.31)

Vote:
 
Hej! Jag försöker lista de fem senast publicerade sidorna under ett visst träd. Så här ser trädet ut: A) Nyheter (nivå 1) B) Januari 2004 (nivå 2) C) Nyhet1 (nivå 3) D) Nyhet2 (nivå 3) E) Februari 2004 (nivå 2) osv… Jag vill alltså leta reda på de fem senaste nyheterna under träd A. Detta innebär med andra ord att underträden B, E osv. också måste gås igenom. I EPiServer 3.5 såg min lösning ut något i stil med: aPages = oGenericList.CollectData(…………………………) //Jag angav bl.a. här att söka igenom alla underkataloger i trädet, endast 5 st träffar, sorteringsordning osv. Sedan loopade jag igenom resultatarrayen på följande vis: If IsArray(aPages) Then For i = 0 To UBound(aPages,2) //Kod för att skriva ut nyheten Next Hur gör jag samma sak i EPiServer 4 på ett effektivt sätt? Tilläggas ska att det i dagsläget finns ca 2500 nyheter under träd A. EPiServer 3.5-lösningen fungerar alltså utmärkt men min nuvarande lösning i EPiServer 4 blir oerhört seg. Det tar ca: 10 sekunder varje gång jag laddar om sidan. Den ser något förenklad ut så här: Först skapar jag ett PageTree: Sen sätter jag detta PageTree som datasource i en PageList där jag väljer att sortera på publiceringsdatum samt endast ta med de 5 senaste nyheterna: Lösningen fungerar men blir alltså oerhört seg. Jag misstänker att jag missat något i hur dessa webbkontroller fungerar? Hur löser jag detta på ett effektivare sätt? Tack på förhand!
#12118
Aug 26, 2004 14:47
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.