Our monthly Virtual Happy Hour is happening this week, Fri Feb 23!

Try our conversational search powered by Generative AI!

Active Directory ????

Vote:
 
Hmmmm har satt upp så att användarna verifieras via AD på gruppnivå. Men finns det möjlighet att lägga till användare så att man tilldelar speciela rättigheter på användarnivå. T ex Nisse får bara skapa sidor under en viss map så att säga ????? Hade problem med att få upp AD verifieringen och det visade sig att det handlade om filrättigheter på NTFS nivå. Har jag gjort fel någonstans eller det kan vra rättigheterna i AD som strulat.
#12138
Sep 30, 2004 8:27
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.