Our monthly Virtual Happy Hour is happening this week, Fri Feb 23!

Try our conversational search powered by Generative AI!

Posta formulärsdata från extern fil.

Vote:
 
Jag skulle vilja posta formulärsdata till en formulärssida från en extern sida/URL. Är detta möjligt och hur gör jag detta i så fall. Jag kan ju alltid köra stored procedures mot databasen men det är inte så snyggt och inte så bra utifall det sker förändringar i dessa. Mvh Peter
#12126
Sep 13, 2004 16:46
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.