Try our conversational search powered by Generative AI!

Lägga till rättigheter mha ACL krashar

Vote:
 
Jag försöker lägga till rättigheter till en nyskapad sida mha följande kod: newPage.ACL.Add(user.Sid,EPiServer.Security.AccessLevel.Read); newPage = Global.EPDataFactory.GetPage(newPageRef); newPage.ACL.Clear(); newPage.ACL.Add(user.Sid,AccessLevel.Read); newPage.ACL.Save(); Detta fungerar utmärkt, men så fort jag försöker lägga till ytterligare rättigheter, så krashar det, dvs koden nedan krashar. newPage.ACL.Add(user.Sid,EPiServer.Security.AccessLevel.Read); newPage = Global.EPDataFactory.GetPage(newPageRef); newPage.ACL.Clear(); newPage.ACL.Add(user.Sid,AccessLevel.Read); newPage.ACL.Add(user.Sid,AccessLevel.Delete); newPage.ACL.Save(); Hur skall detta lösas, så att användaren som skapade sidan kan läsa och ta bort den?
#12197
Jan 11, 2005 17:33
Vote:
 
newPage.ACL.Add(user.Sid,AccessLevel.Read | AccessLevel.Delete);
#13824
Jan 12, 2005 11:58
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.