Try our conversational search powered by Generative AI!

MaxCount i FileTree

Vote:
 
Er det mulig å liste ut et maks antall filer i FileTree control'en? Eventuelt, vil dette komme i neste versjon?
#18649
Jan 16, 2004 14:57
Vote:
 
Vi har inte hört några sådana önskemål tidigare. Frågan är hur man skulle göra med max antal träffar i ett rekursivt träd? Skall man sätta max antal träffar per trädnod eller totalt? Om svaret är det senare, skall man avsluta trädet även om det finns filer som ligger längre upp i trädet som inte kommer med? Jag kan dock tänka mig att det skulle fungera bra om man endast använde det tillsammans med MaxDepth=1, dvs endast rotnoden. Är det detta du är ute efter?
#18886
Feb 13, 2004 12:03
Vote:
 
Varför inte både och? En egenskap MaxCountByNode och en annan egenskap MaxCountByDisplay ? Båda ska givetvis kunna sättas till "oändlighet" var för sig. Jag skulle tycka det vore en mycket trevlig utbyggnad av FileTree. /mats d.
#18887
Dec 08, 2004 15:44
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.