Formulär och tillgänglighet?

Vote:
 
Hej! I manualerna står det inte särskilt mycket om just formulär och tillgänglighet. Jag har tyvärr inte heller något läshjälpmedel för att testa tillgängligheten på vår webbplats formulär. Kan man påverka ALT-texter för formulär? Är det något som vet?
#11260
Jul 07, 2005 11:45
Vote:
 
I den nya formuläreditorn som finns i 4.50 kan man skriva in ALT-texter (eller som vi kallar det skärmtips) på formulärfält. Maria Hedlund
#11631
Jul 07, 2005 13:19
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.