LogService

Vote:
 
Någon som fått LogService i EPi 4.50 att fungera som den ska? Jag ser ju att den skapar filer, med rätt innehåll, men UserControllen som följer med (LogServicePageHits.ascx) visar inget innehåll... Jag har installerat och avinstallerat tjänsten efter konstens alla regler utan resultat.
#11299
Jan 27, 2006 11:27
Vote:
 
Hej Jonas, vad skapar den för filer(i standardinstallationen av 4.50 skall filer skapas i c:\temp katalogen filer som skapas som default i c:\EPiServerLog\monitor skapas av log4net och inte LogServicen). Vad menas med rätt innehåll (en rad med följande innehåll skall skapas 2005-04-12 10:52:05,444 |mySite|Page|... )? Vad skiver LogServicePageHits.ascx ut är det (Most Visited Pages The log service could not be connected)?
#11682
Jan 27, 2006 14:50
Vote:
 
Jag har alltså skapat en StatisticsAppender enl. manualen. Den ser ut som följer: Filerna skapas då i c:\EPiServerLog\1\Statistics i formatet du skrev. LogLevel är satt till INFO. Usercontrollen skriver helt enklet ut 0 sidor besöks just nu. Så det verkar inte vara några problem med kommunikationen.
#11683
Jan 27, 2006 15:25
Vote:
 
Det ligger en EPiServerLog.config under code samples du kan titta på. Men vad som är viktigt om du inte vill använda denna är att det måste till en UDP appender som skickar meddelanden över UDP(port 7070 som default), den du anger skriver bara till disk Om du har någon brandvägg (ex. Windows Firewall) måste man tillåta trafik för UDP för port 7070. Om man vill kontrollera att LogServicen anropas kan man göra detta genom att i en kommando prompt göra följande: > cd C:\Program Files\EPiServer.LogService > notepad log4net.config Ändra value= till value="DEBUG" > net stop EPiServer.LogService > EPiServer.LogService.exe DEBUG Vilket ger 11.13.3 Initialize Logservice 11.9.1 Listening for messages at soap.tcp://localhost/RealTimeAnalyzerView for EPiServer.Log.Analyzer.RealTimeAnalyzerView 11.9.1 Listening for messages at soap.tcp://localhost/TimeSpanAnalyzerView for EPiServer.Log.Analyzer.TimeSpanAnalyzerView 11.13.4 Starting LogService 11.12.1 Starting Udp Server, listen on port 7070 och efter några minuter kommer man se att den börjar spara information till databasen ocg skriva ut följande: 11.8.4 DataMining Minute . . .
#11684
Jan 30, 2006 10:25
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.