Sökning av brutna länkar

Vote:
 
Hej! Jag undrar om det är någon som vet om det i äldre versioner av EPi finns en funktion för att söka efter brustna länkar. Till exempel om man länkar till en sida som det är sista publiceringsdatum satt på ovh glömmer att ta bort länken då dyker en inloggningsruta upp. Ralf Sundhäll Marks kommun
#11881
Sep 21, 2006 15:18
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.