Prenumeration: ändra datum på pressmeddelande

Vote:
 
Det senaste pressmeddelandet har fått felaktigt publicerings datum (8/5). Vilken effekt blir det om datumet ändras? Man vill inte skicka ut det i ett prenumerationsbrev igen till prenumeranterna. /Helena
#11379
May 11, 2007 14:51
Vote:
 
Generelllt sett så gäller att om man ändrar någonting i en nyhet, så går denna ändring inte iväg om man inte särskilt markerar detta (kryssar i Markera sidan som ändrad). Detta gäller generellt, men med stor sannolikhet har ni gjort anpassningar i era mallar, så det är inte säkert att detta gäller för er. Kontrollera med er leverantör av EPiServer vad som gäller för just er installation. Andrea Filyo (EPiServer)
#11765
May 14, 2007 10:21
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.