Try our conversational search powered by Generative AI!

"DC.Description"

Vote:
 

Har en EPi-site där meta infon, ex "Meta Description", skrivs som "DC.Description" i koden.

1. Kan detta påverka hur Google hanterar/läser in meta infon?

2.  Vad står "DC" för? Dynamic content?

#30225
Jun 08, 2009 12:13
Vote:
 
DC = Dublin Core, a metadata "standardization" initiative: dublincore.org
#30266
Jun 09, 2009 16:30
Vote:
 

Hej

tror det är tveksamt om Google läser/använder Dublin Core meta data. Om du gör en site:mysite.se sökning i Google - vilken information visas då i träfflistan? Text från sidan eller från description?

#30781
Jun 22, 2009 8:55
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.