SaaS CMS has officially launched! Learn more now.

Arkivera en sida till ett nyhetsarkiv

Vote:
 

Jag undrar om det är någon som råkat ut för problemet att när man ställer in sluta publiceradatum på en sida, till exempel en nyhetssida, och och även har pekat ut ett arkiv den ska gå till efter att sluta publiceradatumet gått ut, men ändå inte gör det. 

Har nämligen råkat ut för detta vid ett par tillfällen i EPiServer CMS 2. Är det någon som vet hur man gör för att undvika detta problem eller är det någon form av bugg?

#32861
Sep 22, 2009 10:10
Vote:
 
Arkiveringen sköts av ett s.k. schemalagt jobb i EPiServer CMS. Kontrollera att detta jobb är aktiverat och att rätt tidsintervall är satt. Detta kan göras av systemadministratören ifrån administratörsläget i EP CMS. Det hela finns beskrivet i administratörshandboken för EPiServer CMS.
#32888
Sep 22, 2009 20:21
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.