SaaS CMS has officially launched! Learn more now.

Page Tree, templates & meny-rendering

Vote:
 
Hej, Finns det någon möjlighet att i renderingslogiken (i pageTree controllens olika templates) ta reda på om aktuell sida/menyval som renderas ar den första och den sista i aktuell nivå? Exempel: Alltså, ja måste pga designskäl veta om jag renderar följande menyval i mina templates: menyval:1-1 <- först i nivå 1 menyval:1-1 menyval:1-2 menyval:2-1><- först i nivå 2 menyval:2-2 menyval:3-1><- först i nivå 3 menyval:3-2 menyval:3-3><- sist i nivå 3 menyval:2-3 menyval:2-4 menyval:2-5><- sist i nivå 2 menyval:1-3 menyval:1-4 menyval:1-5 menyval:1-6><- sist i nivå 1> /Peter Erikson
#11974
Aug 11, 2003 10:18
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.