Bruke editoren utenfor redaktørgrensesnittet

Vote:
 
Er det mulig å benytte editoren utenfor redaktørgrensesnittet? I et case jeg jobber med er det ønskelig at registrerte brukere skal få publisere sider til et fast sted i en fast struktur. Men det er ikke ønskelig å slippe alle disse inn i redaktør-grensesnittet. Noen gode ideer? Klart jeg kan lage en side med et textarea, men jeg hadde håpet å kunne benytte editoren med muligheter for formatering og bildearkiv.
#12055
Feb 24, 2004 19:40
Vote:
 
Du kan aktivera editorn på ett par olika sätt. Den enkla varianten, sätt EditMode="True" i Property-tagen: Och en något mer avancerad variant, där du kan skapa en egen property som fungerar som PropertyLongString och som kan editeras i edit-läget. Exempel: using System; using EPiServer.Core; using EPiServer.PlugIn; namespace development { /// /// Property representing a long string that can be edited /// using the editor both in edit and preview mode. /// [PageDefinitionTypePlugIn()] [Serializable] public class PropertyPreviewEditableString : PropertyLongString { public override void CreateChildControls( string renderType,System.Web.UI.Control container) { base.CreateChildControls("edit",container); } } }
#13584
Feb 25, 2004 9:29
Vote:
 
Men om jag inte vill använda den till en Property? Jag har gjort ett EditPanel-plugin som lagrar data "utanpå" den vanliga EPiServer-databasen. Om jag vill använda EPiServers DHTML-editor till "vanlig" textredigering, går detta?
#13585
Jul 07, 2005 15:49
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.