Try our conversational search powered by Generative AI!

Hur skapa en egen knapp (m tillhörande kod) i Edit mode

Vote:
 
Behöver lägga in en knapp i Edit mode med tillhörande kod som exekveras i samband med att man trycker på knappen. Hur gör jag detta? Har testat att skapa en Custom Property (ärver just nu av PropertyString??) som lägger ut en knapp men sen måste jag koppla kod till Click eventet på knappen, hur gör man detta? Dessutom skall andra properties på sidan uppdateras från knappens kod. Eller ska/kan detta lösas på andra sätt? Mkt tacksam för tips o råd om detta.
#12065
Mar 17, 2004 15:21
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.