Try our conversational search powered by Generative AI!

Arv på egenskaper i på sida !

Vote:
 
Undrar lite angående när man skapar en ny property på en sida. Om jag tex väljer sträng<=255 så kan man välja standardvärde och så finns det ärver värde hittar inger dokumentation på det där. någon som vet nåt. hade kunnat använda mig av detta istället för dynamiska egenskaper.>
#12099
Jun 24, 2004 9:57
Vote:
 
Det är bara defaultvärdet som ärvs, dvs när man skapar en ny undersida kommer defaultvärdet sättas till samma värde som föräldern har.
#13648
Jun 24, 2004 13:18
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.